Наставници

мај
19
мај
19

др Зоран Пуношевац
професор струковних студија

помоћник председника Академије за развој и сарадњу са привредом

DETAIL
мај
19

др Драган Николић
професор струковних студија

Биографија Завршио је Војну гимназију 1979. год. у Београду, а у Центру високих војних школа у Београду Војну академију, смер атомско, хемијске и биолошке одбране 1983. године. Магистрирао на Универзитету у Нишу 1992. године, а докторирао 1996. године и стекао звање „Доктор наука заштите животне средине“. До 1997.год. радио је у АБХО центру у Крушевцу, […]

By master | Наставници
DETAIL
мај
17

др Младен Николић
професор струковних студија

БиографијаЗавршио је Гимназију, смер природно-математички, 2003. год. у Крушевцу, а на Технолошком факултету универзитета у Нишу, смер хемијско и биохемијско инжењерство, 2010. године стекао звање дипломирани „инжењер технологије“. Докторирао 2016. године и стекао звање „Доктор наука науке о заштити животне средине“.Каријеру на високошколским установама започиње 2010. године као стручни сарадник на Високој хемијско-технолошкој школи у […]

By master | Наставници
DETAIL
мај
17

др Немања Илић
професор струковних студија

Рођен 1984. године у Крушевцу где је завршио основну школу и гимназију. Основне, мастер и докторске студије завршио на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, редом 2007, 2008. и 2013. године, са просечним оценама 9.77, 9.83 и 10. Основне и мастер студије је похађао на смеру за Биомедицински и еколошки инжењеринг одсека за Физичку електронику док […]

By master | Наставници
DETAIL
мај
15

др Маријана Васић
професор струковних студија

Дипломирала је 1997. године на Природно-математички факултет у Крагујевцу, одсек Хемија-смер за истраживање и развој,из области Органске хемије.На истом факултету је магистрирала 2003. и одбранила докторску тезу 2008. године,под називом“Фенилселеноетерификације неких алкенола у присуству адитива“ . Отпочела је хонорарни рад у Вишој технолошко-техничкој школи 1997. год.  на радном месту стручног  сарадника у хемијама. Од октобра […]

By master | Наставници
DETAIL

др Предраг Сибинивић
професор струковних студија

Предраг Сибиновић је рођен 1984. године у Крушевцу. Дипломирао је на Електротехничком факултету Универзитета у Београду 2007. године на основним студијама. Након тога уписује мастер студије на истом факултету и 2010. године стиче диплому мастера са просечном оценом 9. Од 2008. од 2012. године ради у Институту Михаило Пупин у Београду као истраживач сарадник где […]

By master | Наставници
DETAIL

др Катарина Рајковић
професор струковних студија

Завршила је основне, специјалистичке, мастер и докторске студије на Факултету за физичку хемију Унивезитета у Београду. Прво научно-истраживачко и радно искустава стиче при изради дипломског: „Испитивање фотонуклеарних реакција у унутрашњим деловима медицинског линеарног акцелератора” на Институти за онкологију и радиологију Србије.Након завршених основних студија каријеру као дипломирани физикохемичар започиње у Лабираторији за санитарну хемију, Завода […]

By master | Наставници
DETAIL