Академија струковних студија Шумадија одсек крушевац је државна образовна институција акредитована за реализацију три студијска програма основних струковних студија:

 

  • СП Технологија (дипломирањем се стиче назив Струковни инжењер технологије)
    • модул 1 – Фармацеутска технологија
    • модул 2 – Прехрамбена технологија
  • СП Заштита животне средине и заштита на раду (дипломирањем се стиче назив Струковни инжењер заштите животне средине)
    • модул 1 – Заштита животне средине
    • модул 2 – Заштита на раду
  • СП Информатика и рачунарство (дипломирањем се стиче назив Струковни инжењер електротехнике и рачунарства)

 

Избор модула се врши у петом семестру студија. Студијски програми оспособљавају студенте за обављање стручних и практичних послова и мањих развојних задатака у предузећима и јавним установама различитих сектора, за предузетништво у овим областима, као и за наставак школовања у земљи и иностранству.

Сви студијски програми се реализују током 3 године (6 семестара) и носе 180 ЕСПБ бодова.

Студије су усклађене са Болоњском декларацијом.