СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА 2022

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА 2022

Свечана додела диплома свим студентима који су дипломирали на Академији струковних студија Шумадија, Одсек Крушевац биће традиционално  одржана 25. јуна 2022. године у 10 часова у просторијама Одсека. Напомињемо да ће само тога дана бити могуће да се дипломе преузму у одсеку Крушевац, а након одржане свечаности, сви студенти који не узму своје дипломе, могу их  касније преузети једино у Академији Шумадија, у одсеку Крагујевац.

Студенти који нису уплатили подизање дипломе,дужни су да доставе уплатницу од 6000 динара.