Оствари право на бесплатно школовање!

Стекни практично знање и повежи се са привредом! Буди у току са процедуром уписа!

Конкурс 2021 

ПРОДУЖЕНИ УПИСНИ РОК

У току је пријава кандидата за продужени уписни рок.Пријемни испит одржаће се 24.09.2021.године у 11 часова.

Слободна места :

Смер: Технологија  има  7 буџетских места.

Смерови: Заштита животне средине и заштита на раду и Информатика и рачунарство имају слободна самофинасирајућа места.

Приликом пријављивања треба показати ОРИГИНАЛНА документа НА УВИД, а предајете фотокопије следећих докумената:

– сведочанства свих разреда завршене средње школе,

– диплома о стеченом средњем образовању 3. или 4. степена,

– извод из матичне књиге рођених (може и старији од 6 месеци)

Приликом пријављивања од нас добијате следеће документе:

– пријавни лист (у коме наводите своје личне податке, изабрани предмет из ког ћете полагати пријемни испит и студијски програм на који се пријављујете),

– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4000 динара (приликом подношења докумената, добија се уплатница на текући рачун број 840-2113666-20 и позив на број 103-06-742300 и уплаћујете у оближњој банци)

Кандидати полажу пријемни испит по сопственом избору из једног од понуђена три предмета

 

МАТЕМАТИКА

                                  ХЕМИЈА

                                ИНФОРМАТИКА

 

Приручник за припрему пријемног испита можеш преузети овде.

Изјава припадника ромске националне мањине – преузми овде.

Изјава припадника српске националне мањине – преузми овде.

Препорука Националног савета ромске националне мањине – преузми овде.

Стручно упутство за упис студената у прву годину – преузми