Наставници

сеп
02
сеп
02

др Небојша Арсић
професор струковних студија

Небојша Арсић Лични подаци: Рођен у Лесковцу 18.04.1960. године. Ожењен и отац једног женског детета. Живи у породичној кући у Лесковцу, Србија. Образовање: Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу, биохемијски одсек, смер прехрамбена технологија где је као студен током студирања био члан Савета факултета из редова студената. Звање дипломирани инжењер технологије исхране стекао 20.03.1985. […]

By master | Наставници
DETAIL
мај
19

др Драган Николић
професор струковних студија

Драган Николић Завршио је Војну гимназију 1979. год. у Београду, а у Центру високих војних школа у Београду Војну академију, смер атомско, хемијске и биолошке одбране 1983. године. Магистрирао на Универзитету у Нишу 1992. године, а докторирао 1996. године и стекао звање „Доктор наука заштите животне средине“. До 1997.год. радио је у АБХО центру у […]

By master | Наставници
DETAIL
мај
17

др Младен Николић
професор струковних студија

Младен Николић БиографијаЗавршио је Гимназију, смер природно-математички, 2003. год. у Крушевцу, а на Технолошком факултету универзитета у Нишу, смер хемијско и биохемијско инжењерство, 2010. године стекао звање дипломирани „инжењер технологије“. Докторирао 2016. године и стекао звање „Доктор наука науке о заштити животне средине“.Каријеру на високошколским установама започиње 2010. године као стручни сарадник на Високој хемијско-технолошкој […]

By master | Наставници
DETAIL
мај
17

др Немања Илић
професор струковних студија

Немања Илић Рођен 1984. године у Крушевцу где је завршио основну школу и гимназију. Основне, мастер и докторске студије завршио на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, редом 2007, 2008. и 2013. године, са просечним оценама 9.77, 9.83 и 10. Основне и мастер студије је похађао на смеру за Биомедицински и еколошки инжењеринг одсека за Физичку […]

By master | Наставници
DETAIL
мај
15

др Маријана Васић
професор струковних студија

Маријана Васић Дипломирала је 1997. године на Природно-математички факултет у Крагујевцу, одсек Хемија-смер за истраживање и развој,из области Органске хемије.На истом факултету је магистрирала 2003. и одбранила докторску тезу 2008. године,под називом“Фенилселеноетерификације неких алкенола у присуству адитива“ . Отпочела је хонорарни рад у Вишој технолошко-техничкој школи 1997. год.  на радном месту стручног  сарадника у хемијама. […]

By master | Наставници
DETAIL