др Маријана Васић професор струковних студија

др Маријана Васић
професор струковних студија

Маријана Васић

Дипломирала је 1997. године на Природно-математички факултет у Крагујевцу, одсек Хемија-смер за истраживање и развој,из области Органске хемије.На истом факултету је магистрирала 2003. и одбранила докторску тезу 2008. године,под називом“Фенилселеноетерификације неких алкенола у присуству адитива“ .

Отпочела је хонорарни рад у Вишој технолошко-техничкој школи 1997. год.  на радном месту стручног  сарадника у хемијама. Од октобра 1998. год. прелази у стални радни однос на истом радном месту. Асистирала је на вежбама из предмета “Аналитичка хемија“, “Органска хемија“, “Хемијска технологија“, “Технологија екосистема“ и “Општа и неорганска хемија“. На факултету за Физичку хемију у Београду, на одељењу у Крушевцу, ангажована је на извођењу вежби за предмет “Органска хемија“ за период у којем је ово одељење егзисрирало тј. за школску 1999/2000. и 2000/2001.

           2003. је изабрана је за предавача за предмет “Биохемија“.

  Од школске 2008/09.године, ради као професор струковних студијаза ужу научну област Хемија, у Високој хемијско-технолошкој школи струковних студијау Крушевцу.

Од 2008. предавала је предмете: Биохемија, Хемија природних производа, Одабране методе контроле квалитета 2, Управљање квалитетом и безбедности производа у производњи хране, Органска хемија, Аналитичка хемија.

Учествовала је на међунардом пројекту EU-GIFT _Green Intrmodal Freight Transport, SEE/C/0003/3.3/X, као сарадник за екологију у области емисије CО2 у теретном транспорту и промоцији  зеленог интермодалног транспорта, у периоду 2014-2015. година, ангажована од стране Регионалне привредне коморе за Расинки округ.

На међунардом пројекту EU  – NETLAKE  (Networking Lake Observatories in Europe) – EU COST Action (ES 1201) / HORIZON 2020, ангажована је као сарадник уоквиру дешавања: 1.СITIZEN SCIENCE WORKSHOP, Palace hotel Belgrade, Period: 7/04/2015 to 9/04/2015.

2.TRAINING SCHOOL, Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, Period: 21/03/2016 to 23/03/2016.

Од стране Градског већа Града Крушевца именована је 2016. године, за члана Стручног тима за израду студијских програма који ће се реализовати на Пољопривредном факултету у Крушевцу, при Универзитету у Нишу.

Члан је Друштва за заштиту вода Србије- Јарослав Черни, Београд, од 2010. године.

Ангажмана је у организацији и реализацији бројних активности из области  екологије, одрживог развоја и енергетике у оквиру рада „Радне групе за имплементацију и спровођење Локалног програма заштите животне средине за период 2015-2024.“,локалне самоуправе града Крушевца и ресорних министарстава Републике Србијеу делу еколошког образовањау 2014., 2015.години.

У периоду од јуна до септембра 2020. године обављала функцију руководиоца Одсека.

Аутор је или коаутор 35 научно-стручних радова, од којих је 8 у М20 категорији.