др Немања Илић професор струковних студија

др Немања Илић
професор струковних студија

Немања Илић

Рођен 1984. године у Крушевцу где је завршио основну школу и гимназију. Основне, мастер и докторске студије завршио на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, редом 2007, 2008. и 2013. године, са просечним оценама 9.77, 9.83 и 10. Основне и мастер студије је похађао на смеру за Биомедицински и еколошки инжењеринг одсека за Физичку електронику док је на докторским студијама био на смеру за Управљање системима и обраду сигнала. Добио је Сименс награду 2008. године као најбољи дипломирани студент на смеру основних студија.
После докторских студија радио годину дана у представништву једне иностране компаније у Београду која се бави биоинформатиком а затим се запослио у Високој техничко-технолошкој школи у Крушевцу као професор струковних студија где предаје углавном предмете који су везани за математику и информатику.
Провео је два месеца 2007. године на Султан Кабус Универзитету у Маскату, Оман, као истраживач сарадник у оквиру стручне праксе. Био је део прве генерације полазника Мајкрософтове Летње школе машинског учења у Петници 2015. године.
Коаутор је једне монографије међународног значаја, као и 7 радова у реномираним иностраним часописима из области обраде сигнала, 10 радова на иностраним и низа радова на домаћим конференцијама.