др Младен Николић професор струковних студија

др Младен Николић
професор струковних студија

Младен Николић

Биографија
Завршио је Гимназију, смер природно-математички, 2003. год. у Крушевцу, а на Технолошком факултету универзитета у Нишу, смер хемијско и биохемијско инжењерство, 2010. године стекао звање дипломирани „инжењер технологије“. Докторирао 2016. године и стекао звање „Доктор наука науке о заштити животне средине“.
Каријеру на високошколским установама започиње 2010. године као стручни сарадник на Високој хемијско-технолошкој школи у Крушевцу. Од 2016 изабран је у звање професора струковних студија за уже стручне области Заштита животне средине и заштита на раду Високо техничко-технолошке школе у Крушевцу.
Од 2011. до 2015. године ангажован на Темпус пројекту Европске уније: 517200- TEMPUS-1-2011-1-BE TEMPUS-SMGR „Оснивање и изградња капацитета Јужне српске академије и Националне конференције високог струковног образовања у Србији“. У оквиру пројекта бавио се радним пакетима везаним за унапређење квалитета и развој информационог система.

  1. године ангажован као гостујући предавач на међународном курсу: The Basic Course on Detection, Dosimetry and Protection against Ionizing Radiation, одржаном у АБХО центру за обуку у Крушевцу.
  2. године ангажован као гостујући предавач на међународном курсу: Detection, Dosimetry and Radiation Protection-Basic Course, одржаном у АБХО центру за обуку у Крушевцу.
    Објавио је више научних радова. Радове објављује у међународним часописима са SCI листе, водећим часописима од националног значаја, домаћим и страним конференцијама. Рецезент је више радова за међународне часописе са SCI листе. Kоаутор два практикума.