Међународни курс у области заштите од јонизујућег зрачења

Међународни курс у области заштите од јонизујућег зрачења

Др Младен Николић предавач по позиву на међународном курсу „Детекција, дозиметрија и заштита од јонизујућег зрачења“ у Центру АБХО у Крушевцу

У последњој седмици октобра 2021. године, професор струковних студија Академије Шумадија из Одсека Крушевац, др Младен Николић, учествовао је као гостујући предавач по позиву у Центру атомско-биолошко-хемијске одбране у Крушевцу на међународном курсу „Детекција, дозиметрија и заштита од јонизујућег зрачења“ за обуку оружаних снага Војске Србије и армија следећих осам држава: Босне и Херцеговине, Грчке, Италије, Кипра, Мађарске, Северне Македоније, Црне Горе и Шпаније. Тема његовог предавања била је везана за радиоактивни гас радон, и то за проблематику детекције радона (активне и пасивне технике мерења, као и методе одређивања ексхалације), дозиментрије радона, здравствени ефекти и ризици радона, као и методе ремедијације, односно технике митигације радона. Настава је спроведена на енглеском језику.

https://www.vs.rs/sr_lat/vesti/C6490AC538B811EC8D050050568F5424/medjunarodni-kurs-u-oblasti-zastite-od-jonizujuceg-zracenja