Миљан Милетић

Миљан Милетић

Лични подаци:
Име и презиме: Миљан Милетић
Датум рођења: 21.09.1975.

Место становања: Радомира Илића 1
37000 Мало Головоде Крушевац
Телефон: +381641323205, +381692010240
Е-маил: mmelektronik1@gmail.com
Држављанство: српско

Досадашње радно искуство:
1996- 1998. Најсложенији послови електро одржавања Трајал корпорација Крушевац
1998-2015. Електроничар Трајал корпорација Крушевац
2015- 2018 Руководилац службе одржавања ФЗС Трајал корпорација Крушевац
2018- и даље Асистент из области електротехнике рачунарства и математике на високо технички технолошкој школи струковних студија Крушевац, (Академија Струковних Студија Шумадија Одсек Крушевац)

2014- Израда програма за праћење производње (PHP, Java Script, MYSQL), програм за обрачун премија и накнада (PHP, C#) за „Екомлек Каоник“.
2015- Израда програма за испитивање честица филтера за Војно Технички Институт Београд
2015- Израда машине и фотометра машине за испитивање честица филтера са проф. др. Димитријем Стефановићем и проф. др. Дејаном Милићем са Електронског факултета у Нишу

  1. – Израда програма PLC контролера и Scada Sistema перионице „JET SET” Крушевац
  2. – Израда и инсталација аутоматске станице за прање аутомобила перионице „JET SET” Трстеник
  3. – Израда програма за проф. др. Дејанa Ћирићa са Електронског факултета у Нишу, Испитивање звучних карактеристика говорних мембрана
  4. – Израда пословног програма за рад млекаре (Откуп, фактуре, премије, исплата надокнада, обрачун плата) Млекара МИЛКМАН Горња Омашница
  5. – Израда аутоматске линије за производњу ајвара
  6. – Израда уређаја и програма за вођење и контролу радног времена запослених штампарија БИМ ГРАФ Појате
  7. – Израда машине и програма ПЛЦ контролера процеса за припрему сировине за рад штампарија БИМ ГРАФ Појате
  8. – Израда аутоматске машине за варенје и полирање прохромских куглица Арт Иги Крушевац
    Као и много других пројекта за наменску индустрију.

Образовање:
1990-1994 Електро-техничка школа Крушевац – Електротехничар 4 степен
2012-2015 Висока техничко – технолошка школа струковних студија Крушевац –
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства, просек 9,68
2015-2016 Унион Никола Тесла Београд – Рачунарски системи
Дипломирани информатичар, просек 9.00
2017- 2018 Мастер студије Унион Никола Тесла Београд
Мастер информатичар, просек 9.43
2018- 2021 Докторске студије на факултету за информационе технологије и инжињерство Унион Никола Тесла Београд.
2021-Докторанд израда и одбрана докторске дисертације
Аутор и коаутор више радова на међународним конференцијама и скуповима са међународним учешћем.

Друге вештине:
Возачка дозвола: Б категорија
Рад на рачунару: Microsoft Office, Internet, Windows, Linux, OSX
Програмски језици PHP, Java, C, C++, C#, MYSQL, Android, PYTHON, Jqery, Ajax, Java Script, Programiranje PLC kontrolera, Mplab, Math Lab, Procesing, Arduino.
Страни језици: Енглески