мр Јоргованка Бојић

мр Јоргованка Бојић

Јоргованка Бојић

Кратка биографија

Током последипломских студија, од 1995. године, радила је на пројекту „Равнотеже у комплексирајућим срединама“, подпројекат „Проучавање природе, структуре и порекла хемијских врста у природним срединама“ код проф. др Павла И. Премовића у Лабораторији за геохемију и космохемију на Филозофском факултету у Нишу, као стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије.

Од 14. фебруара 2000. године радила је по уговору о делу као сарадник за предмет Општа и неорганска хемија на Вишој технолошко-техничкој школи у Крушевцу и асистент за предмет Аналитичка хемија на Факултету физичке хемије, одељење у Крушевцу.

Октобра 2000. године изабрана је у звање предавача Више технолошко-техничке школе.

У периоду од 2000. до 2021. године учествовала је у реализовању предавања и експерименталних и рачунских вежби из више различитих предмета на Вишој техничко-технолошкој школи у Крушевцу (Висока хемијско-технолошка школа, сада Академија струковних студија Шумадија, Одсек у Крушевцу): Општа и неорганска хемија, Хемијска технологија, Технологија површински активних материја, Израчунавање у хемији, Општа хемија, Неорганска хемија, Хемија површински активних супстанци, Аналитичка хемија 1, Аналитичка хемија 2, Аналитичка хемија, Хемијски параметри радне и животне средине, Фармацеутска технологија. Из свих предмета за које је била задужена, припремила је одговарајући наставни материјал за студенте – скрипте, практикуме, збирке задатака и питања.

У периоду од 2014. до почетка септембра 2019. године била је руководилац СП Технологија и учествовала у раду Комисије за акредитацију Високе техничко-технолошке школе струковних студија.

Коаутор је већег броја радова. Била је ментор за израду завршних радова већем броју студената.