мр Лидија Радовановић

мр Лидија Радовановић

Лидија Радовановић

Основне студије завршила је на Филозофском факултету Универзитета у Нишу на студијској групи за физику као студент године, и стекла звање дипломирани физичар.

Магистарску тезу под називом Физичке карактеристике а-Si соларних ћелија на стаклу одбранила је на ПМФ-у у Нишу и тиме стекла академско звање магистар физичких наука.

Од 2002. године до данас, на студијским програмима Технологија, Заштита животне средине и заштита на раду и Информатика и рачунарство водила предмете Физика,Основи електротехнике, Енергетска ефикасност, Физика радне и животне средине и Заштита од опасног дејства електричне струје и електромагнетног зрачења на Високој техничко технолошкој школи струковних студија у Крушевцу (од 2020. Академија струковних студија Шумадија Одсек Крушевац).

На Одсеку за физику  Филозофског факултета Универзитета у Нишу (данас Природно-математички факултет) водила вежбе из предмета Физика 1, Механика  и термодинамика и Методика наставе физике где је била у радном односу до 2002. године.

У зимском семестру 2000. радила као сарадник за предмет Физика на Факултету физичке хемије Београдског универзитета, одељење у Крушевцу.

Била је руководилац Студијског програма Заштита животне средине и заштита на раду на Високој техничко технолошкој школи струковних студија у Крушевцу.

У сарадњи са Бизнис инкубатором у Крушевцу, 2019. године,  као лиценцирани ментор водила је студенте кроз пројекат такмичења за најбољу студентску  бизнис идеју у оквиру стартап центра,

Била је  председник Подружнице Друштва физичара Србије за Расински округ и учествовала у раду републичке комисије за такмичења ученика основних и средњих школа и промоцији физике међу ученицима и студентима у Крушевцу.