ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

Пријава испита одржаће се у просторијама Одсека од 15.08. до 18.08.2022.год. у периоду од 9 до 12 часова , потребно је уплатити на рачун Одсека 200,00 дин по испиту.Испит који студенти пријављују трећи пут,потребно је уплатити 1000дин за исти.

Обавештење – Други уписни рок

Други уписни рок: Кандидати се могу пријавити од 01. до 06. септембра 2022. године Полагање пријемног испита одржаће се 07. септембра 2022. године (среда) у 11 часова у просторијама Одсека Крушевац Привремене ранг листе биће објављене до 08. септембра а коначне ранг листе до 12. септембра 2022. године. Конкурс за други уписни рок – ПРЕУЗМИ

ОБАВШЕТЕЊЕ

OБAВEШTEЊE Упис студeнaтa кojи су пoлoжили приjeмни испит и стeкли прaвo студирaњa oбaвићe сe у следећимтерминима: смeр Инфoрмaтикa и рaчунaрствo (БУЏЕТ) 08.07.2022. године oд 09:00 до 12:00 чaсoвa. смeр Зaштитa живoтнe срeдинe и зaштитa нa рaду (БУЏЕТ) 11.07.2022. године од 09:00 до 12:00чaсoвa. смeр Teхнoлoгиja 12.07.2022. године од 09:00 до 10:30 чaсoвa. Самофинансирајући студенти (сви […]

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

Коначна ранг листа – ПРЕУЗМИ

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Полагање пријемног испита одржаће се 04.07.2022.године у 11 чсаова. Потребно је понети идентификациони документ (лична карта,пасош)

Припремна настава

Додатни термини за припрему из информатике су уторак 28.06 и четвртак 30.06.2022. од 12 часова.

Одлука о похваљивању и награђивању студената

Одлука о похваљивљњу и награђивању студената – ПРЕУЗМИ Студенти Одсека Крушевац Вишња Видојевић Горица Миладиновић Николета Стојаковић

Стручно упутство за упис студената

СТРУЧНО УПУТСТВОза спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисанихстудија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску2022/2023. годину – ПРЕУЗМИ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.