ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Полагање пријемног испита одржаће се 04.07.2022.године у 11 чсаова.

Потребно је понети идентификациони документ (лична карта,пасош)