ПРОДУЖЕНИ УПИСНИ РОК

ПРОДУЖЕНИ УПИСНИ РОК

У току је пријава кандидата за продужени уписни рок.Пријемни испит одржаће се 24.09.2021.године у 11 часова.

Слободна места :

Смер: Технологија  има  7 буџетских места.

Смерови: Заштита животне средине и заштита на раду и Информатика и рачунарство имају слободна самофинасирајућа места.

Приликом пријављивања треба показати ОРИГИНАЛНА документа НА УВИД, а предајете фотокопије следећих докумената:

– сведочанства свих разреда завршене средње школе,

– диплома о стеченом средњем образовању 3. или 4. степена,

– извод из матичне књиге рођених (може и старији од 6 месеци)

Приликом пријављивања од нас добијате следеће документе:

– пријавни лист (у коме наводите своје личне податке, изабрани предмет из ког ћете полагати пријемни испит и студијски програм на који се пријављујете),  

– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4000 динара (приликом подношења докумената, добија се уплатница на текући рачун број 840-2113666-20 и позив на број 103-06-742300 и уплаћујете у оближњој банци)