РОК ЗА ПРОЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

РОК ЗА ПРОЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

Рок за пријављивање кандидата на конкурс за упис студената у прву годину
основних струковних студија школске 2021/2022. године, на све студијске
програме, продужује се до 2. јула 2021. године.