Стручно упутство за упис студената

Стручно упутство за упис студената

СТРУЧНО УПУТСТВО
за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних
студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску
2022/2023. годину – ПРЕУЗМИ