Оствари право на бесплатно школовање!

Стекни практично знање и повежи се са привредом! Буди у току са процедуром уписа!

Студије уз рад!

Конкурс 2022ПРЕУЗМИ

Конкурс за упис на основне студије – ПРЕУЗМИ

Важни датуми за упис у прву годину студија – ПРЕУЗМИ

Приликом пријављивања треба показати ОРИГИНАЛНА документа НА УВИД, а предајете фотокопије следећих докумената:

– сведочанства свих разреда завршене средње школе,

– диплома о стеченом средњем образовању 3. или 4. степена,

– извод из матичне књиге рођених (може и старији од 6 месеци)

Приликом пријављивања од нас добијате следеће документе:

– пријавни лист (у коме наводите своје личне податке, изабрани предмет из ког ћете полагати пријемни испит и студијски програм на који се пријављујете),

– доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5000 динара (приликом подношења докумената, добија се уплатница на текући рачун број 840-2113666-20 и позив на број 103-06-742300 и уплаћујете у оближњој банци)

Кандидати полажу пријемни испит по сопственом избору из једног од понуђена три предмета

 

МАТЕМАТИКА

                                  ХЕМИЈА

                                ИНФОРМАТИКА

 

Приручник за припрему пријемног испита можеш преузети овде.

Стручно упутство за упис студената у прву годину – преузми

Изјава припадника српске националне мањине – преузми овде.

Препорука Националног савета ромске националне мањине – преузми овде.

Изјава припадника ромске националне мањине – преузми овде.